fbpx ...
X
Logo foresta

Dotacje

Ogrodzenie - Oznakowanie - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Wschodnia 

 

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

 

1.4 Wzór na konkurencję – Etap II 

 

POPW.01.04.00-06-0029/20 

 

Celem niniejszego projektu jest wzmocnienie potencjału firmy za pośrednictwem nowej oferty produktowej elementów ogrodzeniowych. Do wdrożenia nowej oferty produktowej wykorzystane zostaną rekomendacje zawarte w strategii wzorniczej, szczególnie w zakresie wykorzystania wzornictwa w działalności Foresty, przechodzenia do filozofii wzornictwa jako procesu i docelowo ostatecznego włączenia wzornictwa w DNA firmy, gdzie wszystkie działania będą uwzględniać design jako jedną z kluczowych wartości firmy. W ramach projektu nastąpi zakup środków trwałych rekomendowanych do zniwelowania problemów wzorniczych w obszarze technologii. 

__________________

W ramach projektu powstały 3 nowe linie produktów:

MODULO

NATURA

LINEA

składające się z 15 różnych elementów każda.

Dodatkowo w ramach projektu wykonano księgę znaku, dzięki której odświeżono logotyp oraz określono sposoby jego zastosowania i przygotowano wzory materiałów promocyjnych. Dzięki realizacji projektu utworzono również podstronę zawierającą konfigurator nowych produktów.

 

Wartość projektu 1 324 095,00 zł 

Dofinansowanie 733 550,00 zł 

Okres realizacji: 12.01.2022 – 31.12.2023 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Wschodnia 

 

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

 

1.2 Internacjonalizacja MŚP 

 

POPW.01.02.00-06-0023/20 

 

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie do sprzedaży zagranicznej asortymentu produktów bram i 

ogrodzeń poprzez zastosowanie nowych narzędzi marketingowych i promocyjnych zgodnie z opracowanym Modelem biznesowym wg metodyki Business Model Canvas. Wnioskodawca planuje rozszerzenie rynków zbytu o nowe rynki międzynarodowe, tj.: Niemcy i Austria. 

 

Wartość projektu 200 575,40 zł 

Dofinansowanie 125192,80  

Okres realizacji: 02.11.2020 – 28.02.2022 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Wschodnia 

 

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

 

1.4 Wzór na konkurencję – etap I 

 

POPW.01.04.00-06-0037/18 

 

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. W ramach audytu wzorniczego zostanie wykonana analiza działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, czego efektem będzie strategia wzornicza zawierająca przedstawienie zidentyfikowanych problemów wzorniczych (potencjalnie dotyczących nie tylko sfery produktów, ale również szeroko rozumianych procesów biznesowych w firmie) wraz z rekomendacjami do dalszego działania. 

 

Wartość projektu 68 880,00 zł 

Dofinansowanie 47 600,00 zł 

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.10.2019 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego